suceava


prima pagina › 2006 › La Suceviţa Din nou sub semnul Movileştilor

 

 

 

La Suceviţa
Din nou sub semnul Movileştilor


Stiri

Seria de manifestări organizate ®n acest an ®n comuna Suceviţa cu genericul ′Suceviţa 400 - Sub sceptrul Movileştilor , manifestări prin care primarul comunei, Ioan Oufrei, şi-a propus printr-un proiect finanţat de Guvernul Rom¢niei (®n care a atras mai mulţi susţinători, de la instituţii publice, la fundaţii şi asociaţii turistice şi culturale) să valorifice potenţialul turistic al zonei, utiliz¢nd ca brand vestitul nume al Movileştilor (nume legat de istoria localităţii, domnitorul Ieremia Movilă - de la moartea căruia s-au ®mplinit anul acesta patru secole - fiind ctitorul incintei de piatră a Mănăstirii Suceviţa) continuă ®n aceste zile (1-3 septembrie) cu o nouă etapă. ˇncepute din luna mai (odată cu demararea proiectului), c¢nd s-au organizat o serie de acţiuni culturale, şi reluate la sf¢rşit de Cireşar, c¢nd s-a desfăşurat o a doua etapă de concursuri, expoziţii şi spectacole artistice, manifestările de la Suceviţa au acum ca eveniment axial Festivalul ′Expoaliment Montan , ®n organizarea căruia şi-au dat m¢na, ®ntru bună desfăşurare, Primăria şi Consiliul Local Suceviţa, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură şi Prefectura Suceava, av¢nd ca parteneri Consiliul Judeţean, Fundaţia ′Ana  şi Asociaţia ′Juventus . Aşa că, ®ncep¢nd de m¢ine, c¢nd la orele 15,00 va avea loc deschiderea primei ediţii a T¢rgului ′Expoaliment Montan , cu genericul ′Rodul Pădurii , şi p¢nă duminică seara, la Suceviţa se vor organiza concursuri culinare şi degustări, un seminar cu tema ′Alimentaţia ecologică ®n contextul integrării europene  şi o serie de spectacole ®n aer liber la care-şi vor da concursul formaţii şi interpreţi ®ndrăgiţi. Dacă s¢mbătă vor fi prezenţi pe scenă Pamfil Roată şi Ştefan Diaconiţa, precum şi Ansamblul ′Cetina , iar seara, de la ora 20,00, va avea loc un recital extraordinar cu grupurile ′H’ora  şi ′D’or , duminică vor putea fi audiaţi grupul vocal ′Păstrătorii de tradiţii  din Marginea şi interpreţii de muzică populară Narcisa Tcaciuc, Alexandru Recolciuc, Ionela Popescu şi Cătălin Brăteanu şi va putea fi urmărit recitalul extraordinar susţinut de Angela Rusu şi Grupul ′Etno . Seria manifestărilor va continua, tot ®n septembrie, cu cea de-a patra etapă (14-15 septembrie), c¢nd se va organiza seminarul ′Movileştii - familie domnitoare de largă respiraţie europeană  (®n care va fi susţinută tema ′Toaca, element de identitate rom¢nescă, legătura ®ntre trecut-prezent-viitor ) şi un festival de muzică religioasă de toacă. Oricum Suceviţa va răm¢ne sub semnul Movileştilor ®ntregul an, ®ntruc¢t ®n decembrie (®n zilele de 27-28) ®n comună se va desfăşura Festivalul obiceiurilor de iarnă ′Sf. Ştefan .

 

dot