suceava


prima pagina › 2007 › 1 Iunie 2007

 

 

 

1 Iunie 2007


Zeci de copii cu posibilităţi materiale precare din municipiul Suceava s-au bucurat ieri de cadourile oferite de Crai Nou şi Fundaţia ANA - "Cântecul Florilor" de la Şcoala Nr. 4 Suceava - Falticeni - Clubul Copiilor şi Elevilor, în sediu nou
Bucurii

Zeci de copii cu posibilităţi materiale precare din municipiul Suceava s-au bucurat ieri de cadourile oferite de Crai Nou şi Fundaţia ANA. Acţiunea a fost coordonată de preşedintele Fundaţiei, dl Nelu Todireanu, susţinută financiar de membrii echipei redacţionale, un ajutor deosebit venind şi din partea firmei BETTY ICE din Suceava. Cadourile oferite copiilor cu ocazia zilei de 1 Iunie au constat într-o multitudine de dulciuri, cărţi de colorat, jocuri de logică şi puzzle şi sucuri naturale. De menţionat ar fi bucuria imensă generată copiilor de gestul de ieri al autorilor. (A.DIMA)

"Cântecul Florilor" de la Şcoala Nr. 4 Suceava

Elevi ai Şcolii Generale Nr. 4 Suceava, îndrumaţi de cadre didactice, au organizat, cu prilejul zilei de 1 Iunie, un spectacol inti-tulat "Cântecul Florilor", care a avut loc joi seară, în sala mare a Casei de Cultură, care s-a dovedit neîncăpătoare pentru părinţii şi bunicii veniţi să-i vadă pe cei mici pe scenă. Spectacolul a început cu un moment folcloric prezentat de grupul vocal al clasei a II-a B, în-drumat de dna înv. Veronica Moscaliuc. Solistele Andreea Ungureanu, Cristina Su-han Andreea Chisăliţă au stârnit valuri de aplauze. Moderatorul manifestării, prof. Tra-ian Chilimon a precizat că solistele sunt laureate ale mai multor concursuri judeţene şi naţionale. Din programul spectacolului nu a lipsit dansul modern, remarcându-se elevii clasei I C, îndrumaţi de dna înv. Delia Dascălu, elevii clasei a II-a C, înv. Carmen Posmagiu, a V-a C, prof. Corina Stavniuc, elevii clasei a VIII-a, îndrumaţi de dna prof. Petronela Bo-bric. Un alt moment a fost realizat de grupul vocal al clasei a II-a A, denumit "Chiţ-Chiţ" înv. Alexandrina Răileanu. Îndrumaţi de dna prof. Daniela Iftimie, elevii clasei a IV-a D au inter-pretat un cântec în limba engleză. Prin costu-maţie şi dans country s-au remar-cat bobocii clasei I A, înv. Si-mona Filip. Piesa de teatru-"sur-priză" a fost adusă în scenă de un grup de elevi ai clasei a IV-a B, îndrumaţi de înv. Geta Baciu. Cultura şi tradiţiile spaniole au fost propuse spectatorilor de elevii clasei a III-a A, îndrumaţi de dna înv. Izabela Apavăloaie. Cei mici au prezentat publicului un dans spaniol, acaparând aten-ţia atât prin mişcările scenice, cât şi prin costumaţie. Efortul ce-lor mici a fost răsplătit cu valuri de aplauze. Frunţile părinţilor şi buni-cilor aflaţi în sală au fost descreţite de Ştefan Ga-vrilovici şi Alexandru Radeş, din clasa a V-a B, prof. îndrumător Carmen Goreac, care au pre-zentat glume şi bancuri. (OANA ŞLEMCO)

Clubul Copiilor şi Elevilor, în sediu nou

Ziua de 1 Iunie a adus bucurie şi în rândul celor peste 1000 de elevi înscrişi la cele 18 cercuri ale Clubului Copiilor şi Elevilor din Făl-ticeni. Primarul Vasile Tofan, vicepreşedinta Consiliului Judeţean Suceava, Stela Acatrinei, şi ins-pectorul general adjunct al Inspectoratului Şcolar Su-ceava, Daniel Hrenciuc, au inaugurat noul sediu al Clubului Copiilor şi Elevilor din Fălticeni şi cel al Muzeul Etnografic, adăpostit în acelaşi imobil. Găsirea unei noi locaţii a fost necesară după ce vechiul sediu a reintrat, în urma aplicării legilor proprietăţii, în po-sesia fostului proprietar. În urma solicitărilor Primăriei Fălticeni, CJ Suceava a aprobat pentru noul sediu una din clădirile în care funcţiona fostul Centru de Plasament "Dumbrava Minunată". Pentru modernizarea şi lucrările necesare noii destinaţii a clădirii au fost necesare aproape 7 miliarde de lei, bani asiguraţi prin intermediul In-spectoratului Şcolar Suceava.

Clubul Copiilor şi Elevilor din Fălticeni, prin cele 18 cercuri, este spaţiul iniţiatic în care între relaxare, com-petiţie şi performanţă tot mai mulţi copii îşi petrec timpul liber. În prezent funcţionează cercuri cultural-artistice, mu-zicale, coregrafice, plastice, tehnico-ştiinţifice, literare, aplicative şi sportive, urmă-rind cultivarea aptitudinilor şi talentelor copiilor înscrişi. Prin activităţile pe care le propune, Clubul Copiilor şi Elevilor oferă şansa accesului la un câmp informaţional mai larg, de descoperire şi pu-nere în valoare a înclinaţiilor lor, depăşindu-se astfel even-tualele limite inerente ale programei şcolare. Conform directorului Cubului Copi-ilor şi Elevilor Fălticeni, înv. Gheorghe Popa, "clubul tre-buie să vină în sprijinul familiilor plecate în străinătate. Activitatea din club este considerată ca o prelungire a activităţilor desfăşurate în şcoli, urmând să completeze în alte condiţii psihopedagogice activitatea şcolară".

 

dot