suceava


prima pagina › 2008 › Fundaţia ANA lansează o „provocare neguvernamentală” la graniţa dintre UE şi Ucraina

 

 

 

Fundaţia ANA lansează o "provocare neguvernamentală" la graniţa dintre UE şi Ucraina


Stiri

Anul 2008 va fi unul al marilor provocări în sectorul non-guvernamental pentru Fundaţia ANA din Suceava, care de ceva vreme derulează cu real succes o serie de proiecte cu finanţare internă şi chiar externă. Până în luna noiembrie a acestui an, reprezentanţi ai ONG-urilor din judeţul Suceava şi ai celor din Regiunea Cernăuţi vor fi implicaţi într-un proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul PHARE CBC 2005, proiect care îşi propune dezvoltarea capacităţii organi-zaţionale a sectorului neguvernamental din cele două zone, în vederea derulării de programe de activităţi transfrontaliere comune.

Intitulat "Dezvoltare durabilă a parteneriatelor transfrontaliere", proiectul îşi propune să pună bazele şi să creeze contextul necesar colaborării dintre organizaţiile neguvernamen-tale române şi ucrainene şi, de asemenea, va spori capacită-ţile organizatorice ale instanţelor neguvernamentale locale. Organizatorii acestui proiect sunt Fundaţia ANA din Suceava şi Organizaţia Obştească de Tineret “Voluntar" din Cernăuţi. Preşedin-tele Fundaţiei Ana, dl Nelu Todireanu, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că prin activităţile sale, proiectul va acţiona asupra liderilor din organizaţiile din judeţul Su-ceava şi Regiunea Cernăuţi, ur-mărindu-se instruirea acesto-ra cu privire la managementul resurselor umane şi al resur-selor financiare într-o organi-zaţie neguvernamentală, pre-cum şi în ce priveşte relaţia ONG - comunitate locală. De asemenea, ca urmare a deru-lării acestui proiect, se va realiza şi un manual electronic de instrumente de dezvoltare organizaţională pentru sec-torul asociativ local. "Pro-iectul îşi propune să contri-buie la conştientizarea nevoilor de formare în domeniul resurselor umane, atât la nive-lul persoanelor care lucrează în sectorul neguvernamental, cât şi la nivelul autorităţilor locale, interesate de colaborări cu sectorul neguverna-mental în domeniul cooperă-rii transfrontaliere", a mai spus dl Todireanu, explicând spre final că "proiectul va permanentiza cadrul de comunicare existent deja la nivelul celor două comunităţi transfrontaliere şi va sprijini astfel multiplicarea iniţiati-velor de cooperare româno-u-craineană ca factor de dezvoltare locală".

 

dot