suceava


prima pagina › 2009 › „ÎNFIINŢAREA DE ATELIERE PROTEJATE „ DE LA SURSE LA RESURSE „ DE CĂTRE FUNDAŢIA ANA SUCEAVA LA CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSHICĂ COSTÎNA, JUDEŢUL SUCEAVA

 

 

 

"ÎNFIINŢAREA DE ATELIERE PROTEJATE " DE LA SURSE LA RESURSE " DE CĂTRE FUNDAŢIA ANA SUCEAVA LA CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSHICĂ COSTÎNA, JUDEŢUL SUCEAVA


Proiect implementat de Fundatia ANA, Suceava in parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava
Proiect finantat de: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
Localizarea proiectului: Suceava, comuna Todiresti, sat Costina

Scopul proiectului a constat în înfiinţarea de ateliere protejate pentru persoanele cu dizabilitati de la CRRN Costîna care să le permită acestora desfasurarea de activitati manuale simple, intr-un cadru securizant, care sa le ofere autonomie, un loc de munca, formarea deprinderilor de a trai independent si integrarea lor in societate.
Obiectivele proiectului:
o Valorificarea obiectelor produse de către persoanele cu dizabilităţi
o Asigurarea de servicii de specialitate pentru beneficiarii finali în vederea asigurării protecţiei şi dobândirii unui comportament necesar integrării socio profesionale
o Înfiinţarea şi dotarea spaţiilor corespunzătoare pentru atelierele protejate pentru atelier de tesatorie, atelier de olărit, atelier de obiecte decorative
o Creşterea gradului de sensibilizare a comunităţii faţă de persoanele cu handicap, prin mediatizare şi informare asupra obiectivelor proiectului
o Asigurarea unei mai bune corelări între serviciile oferite, cadrul legislativ în vigoare şi nevoile specifice ale beneficiarilor;
o Regasirea increderii si stimei de sine a persoanelor cu handicap
o Trecerea de la statutul unei persoane asistate la cel al unei persoane productive, recunoscute si valorizate
o Dezvoltarea sentimentului de realizare, a respectului fata de sine si munca depusa.
o Diversificarea activităţilor terapeutice ce vor funcţiona în conformitate cu necesităţile beneficiarilor

Îngrijirea profesionistă a persoanelor cu dizabilităţi, deprinderea unor abilităţi necesare traiului autonom şi interrelaţionarea mai bună cu beneficiarii din Centru de Recuperare si Reabilitare Neuropshiatrică şi comunitatea în ansamblul sau vor conduce la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, creşterea gradului de socializare, îmbunătăţirea imaginii beneficiarului aflat în dificultate şi creşterea şanselor de integrare a acestora.
Grupul ţintă a fost constituit din persoanele cu dizabilităţi instituţionalizate în Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropshica Costîna în număr de 170.
Beneficiarii direcţi au fost 50 de persoane cu handicap, cu abilităţi medii si accentuate, identificate în urma aplicarii instrumentului de evaluare ROM-CAT rezultat al proiectiului Phare 2003 .

 

dot